Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau vadinamos – Taisyklės), nustato bendrąsias naudojimosi www.dviraciusala.lt sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas užsako ir perka www.dviraciusala.lt elektroninėje svetainėje.

1.2. www.dviraciusala.lt  svetainėje prekybą organizuoja ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui  teikia MB „Dviračių sala“, toliau vadinamas Pardavėju. Buveinės adresas Priešbalių g. 6, Kaunas, juridinio asmens kodas 303007654, PVM mokėtojo kodas LT100008905511.

1.3. Pardavėjo svetainėje teisę pirkti turi žemiau išvardinti asmenys, toliau šiose taisyklėse vadinami Pirkėju:

1.3.1. fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. juridiniai asmenys;

1.3.3. nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.4. Užsiregistruodamas ir pateikdamas užsakymą išsirinktai prekei, Pirkėjas tuo pačiu patvirtina, jog turi teisę pirkti www.dviraciusala.lt  svetainėje ir tuo pačiu patvirtina, kad susipažino su Pirkėjo elektroninės parduotuvės Taisyklėmis ir privatumo politika. Jei Pirkėjas nepritaria visoms arba daliai taisyklių, jis negali toliau vykdyti prekių užsakymo ir pirkti www.dviraciusala.lt svetainėje.

Prekių įsigijimo būdas

Norėdami įsigyti prekę iš internetinės parduotuvės www.dviraciusala.lt privalote:

  • Prisijungti prie internetinių parduotuvių registracijos puslapių ir suvesti būtiną informaciją. Suvesta informacija (vardas, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas) reikalinga, kad MB DVIRAČIŲ SALA personalas galėtų susisiekti su Jumis, aptartų prekių pristatymo bei atsiskaitymo būdą, dominančią Jus informaciją apie užsakytas prekes.
  • Suvedus būtiną informaciją ir užsakius prekes, MB DVIRAČIŲ SALA personalas artimiausiu metu SUSISIEKS SU JUMIS nurodytu telefonu, ar elektroniniu paštu.
  1. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas pateikia prekių užsakymą ir sutinka apmokėti už prekes. Prieš užsakymo pateikimą ir/arba apmokėjimą.

2.2. Kainos www.dviraciusala.lt parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.

2.3. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes svetainėje www.dviraciusala.lt atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo duomenis: vardą, pavardę, juridinis ar fizinis asmuo, prekių pristatymo adresą bei pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, bei pateikti kitą informaciją, kuri gali būti reikalinga prekių pristatymui.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu, Pirkėjo pateiktu, adresu, tai pretenzijų dėl prekių pristatymo ne tam subjektui Pirkėjas reikšti neturi teisės.

2.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumui, turi teisę susisiekti su Pirkėju telefonu arba elektroniniu paštu. Jei Pardavėjas negali susiekti su Pirkėju naudojantis jo kontaktiniais duomenimis, užsakymas anuliuojamas.

  1. Privatumo politika

3.1. Pardavėjas tvarko toliau išvardintus asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, pirkimų ir užsakymų istoriją.

3.2. www.dviraciusala.lt  patvirtina, kad šie asmens duomenys bus naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais, taip pat kitų pirkimo pardavimo sutarties sąlygų įgyvendinimui. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio sutikimo neperduoti šių duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus prekių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis. Asmens duomenys be atskiro Pirkėjo sutikimo tretiesiems asmenims gali būti pateikti tik LR Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.

3.3. Jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei tai būtina. Bet kuriuo metu Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti. Ilgesnis asmeninės informacijos saugojimas galimas tik ginčų ar skundų sprendimo atvejais, kitais LR įstatymų numatytais atvejais.

3.5. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis.

3.6. Pardavėjas saugo Pirkėjų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

3.7. www.dviraciusala.lt svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Slapukai – tai maži tekstiniai failai, siunčiami į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomi.

  1. Prekių pristatymas

4.1. Prekes pristato MB „Dviračių sala“ sutartu su pirkėju būdu arba pirkėjas prekes pasiima pats adresu Didžioji g.82, Kaunas.

4.2. Prekių pristatymo terminai suderinami su pirkėju pagal pasirinktą pristatymo būdą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.3. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą nėra ir negali būti laikomas atsakingu.

  1. Prekių grąžinimas, keitimas

5.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes:

5.1.1.  Pirkėjas turi teisę nenurodęs priežasties grąžinti prekę, pranešęs apie tai Pardavėjui  per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo buveinėje momento. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos ir tokios pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

5.1.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę, telefonu ar elektroniniu laišku apie tai pranešęs Pardavėjui, nurodydamas prekės grąžinimo priežastį. Pardavėjas atsako už prekės trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo prekės pardavimo, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Pirkėjas gali pasirinkti arba nekokybišką prekę nemokamai pakeisti į kokybišką prekę arba reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus už prekę ir už jos pristatymą. Pirkėjas taip pat turi teisę tartis su pardavėju dėl nekokybiškos prekės kainos sumažinimo.

5.2. Grąžinant prekę būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja už grąžintas prekes Pirkėjui grąžinti pinigus iš karto po prekės priėmimo momento, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

5.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių 5.1. ir 5.2. punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

5.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje svetainėje esančios prekės savo spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamos įrangos ypatybių.

5.5. Grąžinamos prekės turi būti pristatytos Pardavėjui adresu – Didžioji g.82, Kaunas.

5.6. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

6.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas gali pasinaudoti Elektroninis ginčų sprendimas arba Vartotojų teisių informacine sistema. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Main Menu